Tablica ogłoszeń

Dyżury

Po godzinie 18:00 oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy, pomocy w zaostrzeniach chorób należy szukać w Opiece Całodobowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. tel 13 44 620 41. W stanach zagrożenia życia należy wzywać pomoc doraźną tel. 999 lub 112

Pobieranie krwi

Pobieranie materiału do badań odbywa się w dni robocze od godziny 7:30 do 9:00.