Lekarz rodzinny

Deklaracje wyboru lekarza oraz pielęgniarki można składać w godzinach pracy przychodni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Lekarz rodzinny - Lesław Zoła
Lekarz rodzinny – Lesław Zoła
specjalista medycyny rodzinnej
i chorób wewnętrznych,
uprawniony do badań kierowców

 

 

 

 

Harmonogram pracy lekarza Lesława Zoły

poniedziałek 8:00 – 13:00   –
wtorek 8:00 – 13:00  –
środa 8:00 – 13:00   –
czwartek 8:00 – 11:00 15:00 – 18:00
piątek 8:00 – 12:00

 

Lekarz  – Dorota Woźniak
specjalista medycyny rodzinnej,
specjalista rehabilitacji medycznej

Harmonogram pracy lekarza Doroty Woźniak

wtorek     – 15:00  – 17:00
piątek      – 15:00 – 17:00

Po godzinie 18:00 oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy, pomocy w zaostrzeniach chorób należy szukać w Opiece Całodobowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. tel 13 44 620 41. W stanach zagrożenia życia należy wzywać pomoc doraźną tel. 999 lub 112