Strona Główna

W ramach umowy z NFZ świadczymy bezpłatne usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz rodzinny – Lesław Zoła
Specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, uprawniony do badań kierowców.

Lekarz – Dorota Woźniak
Specjalista medycyny rodzinnej i rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Środowiskowa – Maria Gaborska
Pielęgniarka Środowiskowa – Mariola Mazur
Pielęgniarka – Justyna Bujdasz

Ponadto w przychodni znajdują się prywatne gabinety lekarzy specjalistów

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00